Kontakt

Gröna Stugan

Du når oss lättast på tel: 0480 – 158 58
Eller maila på: info@gronastuganikalmar.se

OBS. Vi tar ej emot bords eller matbeställningar via e-post,
ej heller avbokning. Välkommen att beställa via telefon.

info@gronastuganikalmar.se